ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-03-01 13:02:49 Informacja ogłoszona dnia 2016-03-01 13:15:14 przez Arkadiusz Prokopowicz

Akapit nr - brak tytułu

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach w zakresie pilnych napraw zniszczonych i postępujących w niszczeniu elementów i części budynku.
 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają:
 
  • przedmiar robót dla inwestycji pn.: „Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach” opracowane przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „PROJ_BUD” Zbigniew Bohatkiewicz;
  • projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.: „Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach”, opracowana przez konsorcjum wykonawców: ALIA Łukasz Deplewski oraz Projektowanie i nadzór budowlany Andrzej Jęczmionka.

2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4, 45.22.30.00-6, 45.44.30.00-4, 45.45.20.00-0.

3. Termin składania ofert:

16 marca 2016 r., do godz. 15:00.

4. Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

5. Informacje szczegółowe:

Patrz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączona do niniejszego ogłoszenia.

6. Zamawiający i osoby do kontaktu:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wrocławska 11
68-200 Żary
woj. lubuskie
 
Informacji o zamówieniu udziela: Arkadiusz Prokopowicz, p.o. kierownika administracyjnego - osobiście w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, pod nr tel. (68) 374 37 36 lub elektronicznie pod adresem e-mail: .

7. Pliki do pobrania:

Projekt budowlano-wykonawczy do pobrania pod poniższym linkiem:
 
http://www.mbp.zary.pl/system/obj/1329_projekt_budowlano_wykonawczy.rar

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu