ˆ

Zamówienia do 30 000 Euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup kontynuacji oprogramowania komputerowego – programu antywirusowego na potrzeby MBP Żary

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-24 09:01:01 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-24 09:29:28 przez Agnieszka Sobieraj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe
(dotyczy zakupu kontynuacji oprogramowania komputerowego – programu antywirusowego)
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary
NIP: 928-11-25-197               REGON: 000595341
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego
 
Lp.
Przedmiot  zmówienia
Szczegółowy opis zamówienia
Ilość
Okres użytkowania
1.
PROGRAM ANTYWIRUSOWY
Program antywirusowy
 NOD 32 ANTIVIRUS
25
2 lata
 
 
 
III. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni złożyć lub przesłać pisemną ofertę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary, (sekretariat - 105) do dnia: 07.11.2017 r. do godziny 14:00.
 2. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skan oferty) na adres:
 
IV. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
V. Sposób porozumiewania się z oferentami
 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z dostawcami jest: Agnieszka Sobieraj, tel. 68 374-37-36
 
VI. Oferta
 
Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
 2. Powyższy dokument musi być w formie oryginału lub kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów).
 3. Organizator zapytania ofertowego nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację całości zamówienia.
 
VII. Ocena ofert
 1. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %  
 2. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.
 3. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
 
IX. Postanowienia końcowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
 2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 3. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 4. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia,
 5. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 
      2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejska Biblioteka Publiczna
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Sobieraj Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Sobieraj Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 09:01:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Sobieraj Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 09:29:28
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Sobieraj Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 09:55:10
Artykuł był wyświetlony: 69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu